Baggeren put 77 Suiker Unie

Op dit moment is volop in uitvoering het uitbaggeren en afvoeren van natte bietengrond vanuit put 77 op Suiker Unie te Dinteloord. Put 77 is een bestaande bezinkput van Suiker Unie. Deze en meerdere bezinkputten worden gevuld met waswater vanaf de fabriek. In deze bezinkputten bezinken grond- en zanddelen vervolgens naar de bodem. Read more…