Slootonderhoud Waterschap Brabantse Delta

Geschreven door Bartels Groep op

Waterschap Brabantse Delta is verdeeld in een aantal gebieden. De sloten in het gebied Vierlingh en Turfdal wordt door Bartels BV onderhouden. Turfdal (het grootste gebied van WBD) wordt in combinatie uitgevoerd

Categories: Portfolio