Groenonderhoud & Maaibestek 2023

In 2023 voorziet Bartels het groen onderhoud en maaien van sloten, bermen, langgras, retentie, vijvers en singles voor verschillende opdrachtgevers en gemeentes. Opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta: Maaibestek perceel Turfdal. Maaibestek Vierlingh. Onderhoud regionale en primaire waterkeringen en groenelementen Oost. Gemeente Roosendaal en Moerdijk: Maaien van bermen en sloten. Opdrachtgever Waterschap Lees meer…