Infra realisatie Noordland 12 (Meeus Group), BoZ

Geschreven door Bartels Groep op

In opdracht van Noordland vastgoed BV wordt de terreininrichting van de uitbreidingslocatie Noordland 12 te Bergen op Zoom aangelegd. Noordland 12 is een uitbreidingsproject van Meeus.

In Maart 2015 is gestart met het ontgraven van de cunets voor de terrein verharding. Aansluitend is gestart met het aanbrengen van de riolering en bijkomende kabels en leidingen in het terrein.

In het terrein wordt ca. 320 m1 betonriool 800 mm aangebracht en ca. 800 m1 pvc riolering. Naast de diverse betonnen inspectieputten worden er in het betonriool twee betonnen overstortputten van 2 bij 3 meter aangebracht. Een van deze putten staat aan de slootkant en heeft een overstort naar de sloot, de andere put heeft in de put een keerwand met een uitstroom naar het gemeentelijk riool. In het terrein worden ook nog 8 stuks 30 liter obassen aangebracht.

Naast de riolering in het terrein wordt ook de water- en bluswaterleiding aangebracht. Aan het begin van het terrein wordt een betonnen watermeterput geplaatst waarin door Brabant water de voorzieningen voor de water- en blusleiding wordt aangebracht, het leidingwerk vanaf de watermeterput het terrein in wordt volledig door ons gerealiseerd. In het terrein worden op de blusleiding hydranten geplaatst.

In het terrein worden ook nog diverse sleuven gegraven voor aanvullende kabels en ledingen zoals el ektra, data, mantelbuizen en buizenpost. De buizenpost in het terrein wordt door ons gelast en in de sleuf gelegt, daar waar deze onder de weg ligt wordt deze in een PVC mantelbuis aangebracht.

In het cunet voor de verharding wordt puin aangebracht zodat deze klaar ligt voor de asfaltverharding die in een later stadia door ons zal worden aangebracht.

Categories: Portfolio