Slootonderhoud Schouwen Duivenland

Geschreven door Bartels Groep op

In opdracht van waterschap Scheldestromen voeren wij het slootonderhoud uit in het gebied Schouwen-Duiveland. Het areaal te maaien watergangen betreft ± 1300km sloot, welke met klepelmaaiers met bodemfrezen en maaikorven worden onderhouden

Categories: Portfolio