Baggeren put 77 Suiker Unie

Geschreven door Bartels Groep op

Op dit moment is volop in uitvoering het uitbaggeren en afvoeren van natte bietengrond vanuit put 77 op Suiker Unie te Dinteloord. Put 77 is een bestaande bezinkput van Suiker Unie. Deze en meerdere bezinkputten worden gevuld met waswater vanaf de fabriek. In deze bezinkputten bezinken grond- en zanddelen vervolgens naar de bodem. In de loop der jaren heeft dit er voor gezorgd dat de diverse putten die op het terrein van de Suiker Unie liggen vol zitten met grond en zand.

Put 82 is ook een van die putten en is door Bartels inmiddels al volledig uitgebaggerd en uitgereden op landbouw percelen voor droging. Een groot gedeelte van deze natte bietengrond is inmiddels al weer hergebruikt voor het ophogen van landbouw percelen en het aanleggen van diverse grondwallen.

Put 77 is gevuld met ±650.000m3 tarragrond.

Aansluitend op dit project zal door Bartels BV binnenkort ook gestart worden met het aanbrengen van een dijklichaam in deze put. Dit dijklichaam zal dienen als waterkering, en als leidingtracé tbv de expolitatie van windmolens.

Categories: Portfolio