Groen / Agro

GROEN / AGRO

Het loonbedrijf is waar Adr.Bartels sr in 1952 mee is gestart en is het bedrijf wat zich onder andere richt op de land- en tuinbouw. Door middel van een breed scala aan machines kunnen allerlei werkzaamheden op het gebied van grondbewerking uitgevoerd worden. Specialisme is de aspergeteelt, hiervoor zijn speciale machines aanwezig voor zowel het planten, opfrezen en spuiten ervan. Het zaaien van chiorei en bieten en het rooien ervan. We beschikken over diverse spitmachines, waarmee tot zelfs 1m diep gespit kan worden.

De plant en spitmachines zijn uitgerust met GPS.

Een grote activiteit is cultuurtechnisch werk, zoals het maaien van bermen, watergangen en vijvers. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is er de beschikking over een uitgebreid machinepark zoals tractoren met klepelmaaiers evt. uitgerust met afzuiginstallatie. De machines zijn uitgerust met zware klepelmaaiers, bodemfrezen en afvoerbanden. Ook hebben we Reform maaimachines, persen en harken.

Tevens beschikken wij over borstelmachines en veegmachines t.b.v. het verwijderen van onkruid op verhardingen, Machines voor het totale onderhoud van bedrijfsterreinen zijn aanwezig binnen het bedrijf.

Voor eventuele vragen hierover kunt u contact opnemen met ons kantoor (0165 304 251)