Grond Weg-en Waterbouw

GROND WEG-EN WATERBOUW

Bartels Grondwerken is gespecialiseerd in werken binnen de GWW-sector, met een focus op grond-, zand- en baggergerelateerde projecten. Ons uitgebreide materieelpark stelt ons in staat om een een breed scala aan opdrachten uit te voeren, inclusief infrawerken zoals riolerings- en bestratingsprojecten.

Werkgebied
Ons werkgebied strekt zich uit over een straal van ±100km rondom ons bedrijf, met activiteiten in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. We hebben diverse projecten succesvol afgerond voor een gevarieerde groep opdrachtgevers, waaronder overheidsinstanties, semi-overheidsorganisaties en particuliere klanten.

Ervaring
Bartels grondwerken heeft ervaring in het baggeren en saneren van watergangen, de aanleg van natuurgebieden en retentiebekkens, evenals andere cultuurtechnische en infrastructurele projecten, zowel als hoofdaannemer als onderaannemer. Daarnaast hebben wij ruime ervaring in het zelfstandig uitvoeren van zowel waterbodem- als droge saneringswerkzaamheden.

GPS
Vrijwel het gehele machinepark is uitgerust met 3D GPS-machinebesturing. Ons eigen bedrijfsbureau zorgt voor het maken en voorbereiden van tekeningen, zodat deze direct bruikbaar zijn voor onze machines. Dit stelt ons in staat om op een uiterst efficiënte manier te werken.

Binnen ons bedrijf beschikken we over voldoende expertise en vakmanschap om op basis van de plannen van de opdrachtgever gedegen ontwerpen en uitvoeringsplannen te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn onder meer gietwaterbassins, geluidswallen en dijken. Ook hebben we ruime ervaring in terreininrichting en rioleringsprojecten.