Grond Weg-en Waterbouw

GROND WEG-EN WATERBOUW

Bartels Grondwerken BV is gespecialiseerd in werken gerelateerd aan de GWW-sector. Vanwege het uitgebreide materieelpark ligt de specialiteit bij werken gerelateerd aan grond, zand en baggerspecie. Ook worden zelfstandig infrawerken uitgevoerd zoals werken met riolering en bestratingen.

Het werkgebied bevindt zich in een omtrek van ±100km rond het bedrijf. Actief zijn wij in Brabant, Zeeland en Zuid Holland. Wij hebben een diversiteit aan projecten voltooid voor allerlei opdrachtgevers, zowel voor de overheid, semi-overheid als particuliere sector.

Een greep uit de uitgevoerde werken zijn het baggeren/saneren van watergangen, het aanleggen van natuurgebieden, aanleg retentiebekkens en overige cultuurtechnische en infrastructurele projecten, zowel in hoofd- als onderaanneming zijn deze werken uitgevoerd. Tevens kunnen wij zelfstandig zowel waterbodems als droge saneringswerkzaamheden uitvoeren.

Een groot gedeelte van de grondverzet machines zijn uitgerust met 3D GPS machinebesturing, vanuit het eigen bedrijfsburo worden tekeningen gemaakt en dermate voorbereid dat ze kunnen worden gebruikt door de machines. Hierdoor kan op een efficiënte manier worden gewerkt.

Binnen het bedrijf is voldoende expertise en kunde aanwezig om na aanleiding van een plan van de opdrachtgever een gedegen ontwerp en uitvoeringsplan te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn gietwaterbassins, geluidswallen en dijken. Ook ervaring voor terreininrichtingen en riolering zijn aanwezig.