Groenonderhoud & Maaibestek 2023

Geschreven door Bartels Groep op

Groenonderhoud & maaibestek 2023

In 2023 voorziet Bartels het groen onderhoud en maaien van sloten, bermen, langgras, retentie, vijvers en singles voor verschillende opdrachtgevers en gemeentes.

Opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta:

  • Maaibestek perceel Turfdal.
  • Maaibestek Vierlingh.
  • Onderhoud regionale en primaire waterkeringen en groenelementen Oost.

Gemeente Roosendaal en Moerdijk:

  • Maaien van bermen en sloten.

Opdrachtgever Waterschap Scheldestromen:

  • Turfdal
  • Maaien van waterlopen, Walcheren.

Opdrachtgever Glastuinbouw Nieuw Prinsenland:

  • Onderhoud waterlopen Prinsenland

Gemeente Bergen op Zoom:

  • Maaien van vijvers.
Categories: Portfolio