Groenonderhoud & Maaibestek 2023

Geschreven door Bartels Groep op

In 2023 voorziet Bartels het groen onderhoud en maaien van sloten, bermen, langgras, retentie, vijvers en singles voor verschillende opdrachtgevers en gemeentes.

Opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta:

  • Maaibestek perceel Turfdal.
  • Maaibestek Vierlingh.
  • Onderhoud regionale en primaire waterkeringen en groenelementen Oost.

Gemeente Roosendaal en Moerdijk:

  • Maaien van bermen en sloten.

Opdrachtgever Waterschap Scheldestromen:

  • Turfdal
  • Maaien van waterlopen, Walcheren.

Opdrachtgever Glastuinbouw Nieuw Prinsenland:

  • Onderhoud waterlopen Prinsenland

Gemeente Bergen op Zoom:

  • Maaien van vijvers.
Categorieën: Portfolio