In Kruisland zijn onlangs de restanten ontdekt van een zware V1 bom uit WOII. Omdat de bom een gevaar is voor de directe omgeving, moet deze z.s.m. onschakelijk gemaakt worden. Dit zal gebeuren door de omringende waterstand te verlagen, omliggende sloten te dempen met klei en een dik zandpakket aan te brengen op de bom. Tijdelijke rijbanen van stalen rijplaten worden aangelegd om voor bereikbaarheid te zorgen, vervolgens zal ca. 5000m3 zand aangevoerd worden om de bom te bedekken. Na de detonatie zal het zand opnieuw gekeurd worden en vervolgens afgevoerd worden.