Baggeren en afvoeren depot Sensus

                        [button link=”https://www.bartelsbv.com/projecten/” target=”_self” size=”small” style_button=”style-1″]Terug[/button]

Slootonderhoud Walcheren Noordbeverland

In opdracht van waterschap Scheldestromen worden alle sloten, bij het waterschap in beheer, gemaaid. Het betreft een areaal van ±1000 km. Het betreft hier het klepelen en uitkorven van de watergangen. De werkzaamheden vallen onder een meerjarige overeenkomst.

Bos Groep Zuid Zoeksche Loop Zundert

                        [button link=”https://www.bartelsbv.com/projecten/” target=”_self” size=”small” style_button=”style-1″]Terug[/button]

Baggeren put 77 Suiker Unie

Op dit moment is volop in uitvoering het uitbaggeren en afvoeren van natte bietengrond vanuit put 77 op Suiker Unie te Dinteloord. Put 77 is een bestaande bezinkput van Suiker Unie. Deze en meerdere bezinkputten worden gevuld met waswater vanaf de fabriek. In deze bezinkputten bezinken grond- en zanddelen vervolgens naar de bodem. In de loop der jaren …

Project Herstel Kasteel van Wouw

In opdracht van gemeente Roosendaal voeren wij de reconstructie uit van de grachten van het Kasteel van Wouw. Het kasteel stamt uit de 2e helft van de 13e eeuw. De aardewallen en de buitengrachten, welke destijds diende als verdedigingslinie worden in ere hersteld. Tevens wordt er een ecologische verbindingszone gerealiseerd. In samenwerking met de stichting …