Gareelweg 26 4727TB Moerstraten

Slootonderhoud Schouwen Duivenland

In opdracht van waterschap Scheldestromen voeren wij het slootonderhoud uit in het gebied Schouwen-Duiveland. Het areaal te maaien watergangen betreft ± 1300km sloot, welke met klepelmaaiers met bodemfrezen en maaikorven worden onderhouden

Lees meer

Infra realisatie Noordland 12 (Meeus Group)

In opdracht van Noordland vastgoed BV wordt de terreininrichting van de uitbreidingslocatie Noordland 12 te Bergen op Zoom aangelegd. Noordland 12 is een uitbreidingsproject van Meeus.

In Maart 2015 is gestart met het ontgraven van de cunets voor de terrein verharding. Aansluitend is gestart met het aanbrengen van de riolering en bijkomende kabels en leidingen in het terrein.

In het terrein wordt ca. 320 m1 betonriool 800 mm aangebracht en ca. 800 m1 pvc riolering. Naast de diverse betonnen inspectieputten worden er in het betonriool twee betonnen overstortputten van 2 bij 3 meter aangebracht. Een van deze putten staat aan de slootkant en heeft een overstort naar de sloot, de andere put heeft in de put een keerwand met een uitstroom naar het gemeentelijk riool. In het terrein worden ook nog 8 stuks 30 liter obassen aangebracht.

Naast de riolering in het terrein wordt ook de water- en bluswaterleiding aangebracht. Aan het begin van het terrein wordt een betonnen watermeterput geplaatst waarin door Brabant water de voorzieningen voor de water- en blusleiding wordt aangebracht, het leidingwerk vanaf de watermeterput het terrein in wordt volledig door ons gerealiseerd. In het terrein worden op de blusleiding hydranten geplaatst.

 

In het terrein worden ook nog diverse sleuven gegraven voor aanvullende kabels en ledingen zoals el ektra, data, mantelbuizen en buizenpost. De buizenpost in het terrein wordt door ons gelast en in de sleuf gelegt, daar waar deze onder de weg ligt wordt deze in een PVC mantelbuis aangebracht.

In het cunet voor de verharding wordt puin aangebracht zodat deze klaar ligt voor de asfaltverharding die in een later stadia door ons zal worden aangebracht.

Lees meer

Slootonderhoud Walcheren Noordbeverland

In opdracht van waterschap Scheldestromen worden alle sloten, bij het waterschap in beheer, gemaaid. Het betreft een areaal van ±1000 km. Het betreft hier het klepelen en uitkorven van de watergangen.

De werkzaamheden vallen onder een meerjarige overeenkomst.

Lees meer

Bietencampagne Cosun Beet Company te Dinteloord

Opdrachtgever:
Cosun Beet Company BV

Status: In uitvoering

Type: Industrie Service / Transport

Locatie: Dinteloord

 

 

 

De werkzaamheden zijn zeer divers en bestaan uit het vullen van de bietenbunkers door middel van onze zware shovels met aangepaste duwborden en bakken, het verzorgen van de verladingen van de perspulp, het lossen van de schepen met kalksteen en de verladingen van bietenstaartjes en blad etc. Tevens wordt in ploegen gewerkt bij de “carbo-pers fabriek” waarbij vloeibare kalkmelk omgezet wordt in hoogwaardige zeer droge kalk. De weekenden worden gebruikt om bij de biovergistingsinstallatie ± 80.000 ton perspulp in te kuilen zodat deze gedurende het gehele jaar gebruikt kan worden om de vergister te voeden. Nieuwe activiteit dit jaar is het laden van de bieten in Schouwen-Duiveland en het transport ervan naar de fabriek. Alle werkzaamheden worden 24/7 uitgevoerd.

Lees meer