Gareelweg 26 4727TB Moerstraten

Als laatste en aanvullend op de reeds door ons uitgevoerde werkzaamheden Grondwerk fase 1 voormalig ABG terrein en het aanbrengen van de terrein riolering op het voormalig ABG terrein hebben wij ook het woonrijp maken buitenterrein voormalig ABG terrein te Bergen op Zoom voor onze opdrachtgever Tante Louise-Vivensis mogen verzorgen.

In augustus 2014 zijn wij gestart met de werkzaamheden. Om er voor te zorgen dat tegen het einde van het jaar de locatie woonrijp is en de bewoners in het nieuwe woonzorgcentrum kunnen intrekken hebben wij er als eerste voor gezorgt dat de voorzijde en het parkeerterrein aangebracht werden. Gestart zijn wij met de diverse grondwerken zoals aanbrengen van de funderingen van de verhardingen, het ontgraven van putten en het voorberijden van plant- en boomvakken, ook hebben wij aanvullende nog het graven en aanbrengen van kabels en leidingen verzorgt.

Aan de Voorzijde van het pand is vanaf de Van Dedemstraat een weg aangelegd voor de toegang tot het gebouw. Dit betreft een asfalt verharding waarnaast zich een trottoir betonstraatstenen bevindt. Aan de zijkant van het gebouw is een parkeerterrein gerealiseerd waarbij de rijbanen van asfalt zijn de de parkeervakken van betonstraatstenen. In de wegen en de parkeervakken zijn kolken geplaats voor het afvoeren van het hemelwater een zijn de reeds aagebrachte putafdekkingen op hoogte gesteld. in het terrein is voor het restaurant van het gebouw ook nog een vetafscheider geplaatst. In het terrein zijn ter bevordering van het opvangen van diverse hoogte verschillen ook nog keerwanden aangebracht. en langs de verhardingen zijn diverse verschillende kant opsluitingen aangebracht.

Bij de hoofdentree is een 60*60 antraciet tegel gecombineerd met en langfomaat betonstraatsteen die op een speelse manier zijn aangebracht, ook de binnentuinen zijn voorzien van een 60*60 antraciet tegel en de randen langs het gebouw zijn voorzien van een baslt split.

Na dat het terrein aan de voorzijde gereed was voor de bewoners, zijn wij gestart met de grondwerkzaamheden in het achterterrein. Hier is middels GPS een glooiend terrein aangebracht. In dit terrein is vervolgens een wandelpad van halfverharding aangebracht en zijn aanvullend ook nog Jeu de Boules banen aangebracht. Ook hebben wij ondersteund bij de groen aankleding van het achteren voorterrein.

Als laatste hebben wij in begin van 2015 ondersteuning geboden bij het aanbrengen van de diverse beelden in de beeldentuin van “Het Nieuwe ABG”