Gareelweg 26 4727TB Moerstraten

Aanvullende op de reeds door ons uitgevoerde werkzaamheden betreffende Grondwerk fase 1 ABG terrein te Bergen op Zoom. Hebben wij in opdracht van Tante Louise Vivensis de terrein riolering van de tijdelijke woonruimte op het voormalige ABG terrein verzorgt.

In het terrein is een volledig rioolstelsel aangebracht voor de reeds gerealiseerde nieuwbouw “Het Nieuwe ABG” en de omliggende terreinriolering voor de afvoer van het regenwater. Totaal is er ongeveerd 315 m1 PVC HWA riool aangebracht en 130 m1 PVC VWA riool. Ook zijn er 11 stuks beton inspectieputten aangebracht en is de funderingsopbouw van de toekomstige verharding aan gebracht. Uiteindelijk is de volledieg riolering gereinigd en geinspecteerd voor oplevering.