Gareelweg 26 4727TB Moerstraten

In opdracht van gemeente Roosendaal voeren wij de reconstructie uit van de grachten van het Kasteel van Wouw. Het kasteel stamt uit de 2e helft van de 13e eeuw. De aardewallen en de buitengrachten, welke destijds diende als verdedigingslinie worden in ere hersteld. Tevens wordt er een ecologische verbindingszone gerealiseerd. In samenwerking met de stichting Kasteel van Wouw zijn de resten van de funderingen en vroegere bouwwerken bloot gelegd. Om de steile wanden van de wallen te kunnen realiseren, passen we grondwapening toe. Indrukwekkend om te zien dat er ± 30.000 m3 een 700 jaar geleden met schepjes en kruiwagens is verzet.

Opdrachtgever:
Gemeente Roosendaal

Status: Afgerond

Type: Grondwerk

Locatie: Wouw