Gareelweg 26 4727TB Moerstraten

In opdracht van Rasenberg Bouw verzorgt Bartels het grondwerk t.b.v. de uitbreiding washuis voor de Suiker Unie te Dinteloord.

Na dat wij in opdracht van Suiker Unie dit gebied bouwrijp hebben gemaakt, zijn wij in opdracht van Rasenberg bouw gestart met het verlagen van het vloerveld en het aanvullen van de reeds aanwezige sleuf op het bouwterrein. Voor het aanvullen van de sleuf is gebruik gemaakt van het zand in het vloerveld van de bouw. Omdat dit onvoldoende was is er middels een schip extra zand geleverd. Deze is vervolgens in de sleuf gereden en verdicht. Vervolgens is het volledige vloerveld verdicht en geëgaliseerd zodat gestart kan worden met het aanbrengen van de palen.

Zodra deze aangebracht zijn wordt gestart met het ontgraven voor de diverse funderingsbalken en poeren. Na aanbrengen van deze funderingsbalken en poeren, zullen deze aangevuld worden en zal het volledige vloerveld op stortniveau geprofileerd worden.