Gareelweg 26 4727TB Moerstraten

In onderaanneming voor A.hak leidingbouw BV verzorgen wij alle cultuurtrechnische werkzaamheden binnen het project Aanleg DN 1200 gastransportleiding A667 Westerschelde West – Cambron. Hak voert dit werk uit in opdracht van de Nederlandse Gasunie. Het tracé heeft een lengte van circa 15 km met een werkstrookbreedte tussen de  46 en 57 m.

Bartels is reeds gestart met de voorbereidingen van het project. Vanaf maart zal er gestart worden met het plaatsen van afrastering en het inrichten van de werkstrook. Aansluitend zal de teelaarde afgezet worden en zullen de rijbanen aangelegd worden. De rijbanen worden 8 meter breed en worden op doek op de teelaarde aangebracht. De zandbaan wordt van de aanwezige zanderige B-grond gemaakt. Voor een gedeelte van de rijbanen, werkstroken en sloten zal constructiezand aangevoerd worden. Zodra de teelaarde afgezet is en de zandbanen gereed is zal A-hak leidingbouw starten met het maken van de leiding. Bartels zal vervolgens ook ondersteunen bij het graven van de sleuf en het aanbrengen van de leiding.

Nadat de nieuwe leiding in de sleuf is geplaatst start Bartels met het afwerken van de werkstrook. Werkzaamheden zoals het verwijderen van de rijplaten, verwijderen van de zand baan en de gehele clean-up zullen door Bartels verzorgt worden.