Gareelweg 26 4727TB Moerstraten

In onderaanneming voor A.hak leidingbouw BV verzorgen wij alle cultuurtrechnische werkzaamheden volgens het bij het werk behorende cultuurtechnisch rapport. Het project betreft een 6” geisoleerde transportleiding die de bestaande locatie Reedijk verbinden met de nieuwe locatie Blaaksedijk. Dit werk is een opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het tracé valt gedeeltelijk binnen de bestaande buisleidingenstraat Nederland en gedeelte zal nieuw tracé worden.

In 2013 is Bartels reeds gestart met het plaatsen van de werkstrook afrastering, afzetten van de teelaarde en alle ander bijkomende werkzaamheden om de werkstrook in te richten. Na het afzetten van de teelaarde is vanaf een loswal zand aangevoerd voor de rijbanen gelijktijdig hiermee worden de rijplaten op zandbaan aangebracht zodat een er een goede transportbaan aanwezig is voor het transport binnen het trace. Als laatste onderdeel voor het aanbrengen van de buis is door Bartels de B-grond boven de sleuf afgegraven en in depot binnen de werkstrook gezet.

Nadat door A-hak leidingbouw de nieuwe leiding in de sleuf is geplaatst start Bartels met het afwerken van de werkstrook. Werkzaamheden zoals het verwijderen van de rijplaten, verwijderen van de zand baan, terug plaatsen van de B-grond en teelaarde en het vlakleggen, inzaaien en bemesten zullen door Bartels uitgevoerd worden, inclusief alle bewerkingen die hier bij horen.