Gareelweg 26 4727TB Moerstraten

Op het voormalig ABG terrein, gelegen in het centrum van Bergen op Zoom omsloten door de Van Dedemstraat en de Zuid-oostsingel heeft onze opdrachtgever Woonzoorgcentrum het nieuwe ABG gerealiseerd. Dit woonzorgcentrum betreft een tijdelijke locatie die ruimte biedt aan tweehonder bewoners. Bartels heeft hiervoor het grondwerk verzorgt.

In mei 2014 is gestart met het graven van proefsleuven t.b.v. het vaststellen van de ondergrond van het gebouw en de verdichting van de bodem. Na aanleiding hiervan is de ondergrond van de toekomstige bouw +-1,25 meter ontgraven en in lage weer aangevuld en verdicht. De ondergrond van de bouw is vervolgens op hoogte geprofileerd voor het aanbrengen van de betonvloer van de nieuwbouw. in het omliggende terrein zijn de diverse toekomstige rijbanen aangevuld en geegaliseerd.