Gareelweg 26 4727TB Moerstraten

In opdracht van Suiker Unie te Dinteloord realiseert Bartels een grondwal met steenkorf ter hoogte van de ingang van het Bieten GOR terrein aan de Kreekweg te Dinteloord. .

Deze grondwal wordt naast het bestaande talud van de weg aangebracht een heeft een lengte van ca. 180 m1 en een hoogte variërend van  6 tot 9 meter +N.A.P.

Visueel betekent dit een hoogteverschil van ongeveer 4 a 5 meter ten opzichte van de weg. Bovenop de nieuwe grondwal komt een steenkorf te staan met een hoogte van 1 meter.