Gareelweg 26 4727TB Moerstraten

In opdracht van de Suiker Unie wordt door Bartels Grondwerken een tarragrond depot op Sensus terrein aan de Borchwerf te Roosendaal ontgraven en afgevoerd. De grond word vanuit Roosendaal naar de diverse locaties van Suiker unie te Dinteloord gereden.

De grond wordt op locaties ontgraven en geladen op auto’s. in totaal zal er ca. 175.000 m3 ontgraven en vervoerd worden. De grond wordt op locatie te Dinteloord weer verwerkt in grondwallen of ophogingen. Ook deze projecten worden door Bartels Grondwerken in opdracht van de Suiker Unie uitgevoerd.