Gareelweg 26 4727TB Moerstraten

In het kader van het in ontwikkeling zijnde Agro Food Cluster worden geluidswallen aangelegd rondom het terrein van de suikerfabriek. Het materiaal wat voor deze wallen gebruikt wordt is tarragrond afkomstig van het bieten wasproces en ligt in vloeibare vorm in grote bassins op de terreinen van Suiker Unie opgeslagen.

Bartels baggert natte grond uit de bassins en vervolgens wordt de grond uitgereden op diverse percelen. Hier zal de grond in een latere fase bewerkt worden tot droge grond, geschikt voor de aanleg van de geluidswallen.
Het project bestaat uit een 7 tal grondwallen welke gefaseerd aangelegd worden. De laatste grondwal zal in 2014 opgeleverd worden. Bartels BV zal in de komende periode hier enkele honderdduizenden m3 grond voor ontgraven, vervoeren en bewerken. Tevens zullen overige infra-werken plaats vinden.