Bartels B.V.

Bartels BV is opgericht in 1952. Vanaf die tijd is men actief in de land- en tuinbouw sector, wegenbouw en cultuurtechnisch werk. Omstreeks 1975 werd de eerste vrachtauto toegevoegd aan het bedrijf. Hiermee werd de basis gelegd voor het huidige bedrijf wat gespecialiseerd is in het uitvoeren van alle vormen van loonwerken, grondwerken en transporten. Bartels Groep richt zich dan ook op de aannemerij zowel in hoofd- als in onderaannemer en op verhuur van materieel.

Met een groot en uitgebreid machinepark wat bestaat uit een diversiteit aan tractoren, graafmachines en vrachtauto's worden alle projecten zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. In combinatie met vakkundig personeel, wat vaak kan terugblikken op een jarenlange ervaring.

Wij hebben service en bereikbaarheid hoog in het vaandel staan, zoals ook het belang en de tevredenheid van de klant.

Grondverzet

Bartels Grondwerken BV is gespecialiseerd in werken gerelateerd aan de GWW-sector. De specialiteit ligt bij werken gerelateerd aan grond, zand en baggerspecie. [...]

Transporten

Bartels Transporten BV richt zich op het vervoeren van grond, zand, grind, asfalt, puin en diverse afvalstoffen. [...]

Loonbedrijf

Het loonbedrijf is het bedrijf wat zich onder andere richt op de land- en tuinbouw, maaien van sloten, bermen, dijken en waterpartijen en overig cultuurtechnisch werk [...]

Industrie

Bartels Industrie Service richt zich vooral op werkzaamheden bij industriƫle bedrijven. [...]

Recente Projecten

Transport slib Sensus Roosendaal

Ontgraven, laden en vervoeren van slib uit slib depot Sensus te Roosendaal. [...]

Maaionderhoud watergangen Waterschap Brabantse Delta

Maaionderhoud watergangen gebied Vierlingh [...]

Infra realisatie Noordland 12 (Meeus Group)

Terreininrichting Noordland 12 [...]